Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo

Descripció:

Reial decret-llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació.


Objecte:

L'objectiu d'aquest Reial decret llei és reactivar de forma progressiva l'economia, i proporcionar una resposta ponderada davant el moment actual de l'estat d'alarma, com un estadi progressiu després de les mesures laborals adoptades en el Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 (RD-llei 8/2020) i el Reial decret-llei 9/2020, de 27 de març, pel que s'adopten mesures complementàries en l'àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats de la COVID-19 (RD-llei 9/2020). 

Als arxius adjunts trobareu un resum d'aquest Reial decret llei.


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació en el BOE. 


Publicació oficial:

BOE núm. 134, de 13 de maig de 2020.